Nhượng quyền thương hiệu

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI LÀ GÌ?

Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện:

  1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền.
  2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Nhượng quyền thương mại được người Mỹ khởi xướng và định nghĩa như sự liên kết hợp đồng giữa phía chuyển giao với người nhận chuyển giao. Để phát triển một thương hiệu nhượng quyền hay kinh doanh nhượng quyền có thể nói là khá phức tạp và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố hơn so với các mô hình kinh doanh khác.
Điều quan trọng của phương thức kinh doanh này nằm ở 5 nhân tố được xem là chìa khóa của sự thành công:

  1. Bản sắc thương hiệu
  2. Vị trí
  3. Nỗ lực tiếp thị
  4. Chiến lược dài hạn
  5. Quản lý con người
NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI RAINBOW YOGURT

  1. Bạn đã biết đến thương hiệu Yogurt Rainbow?
  2. Bạn muốn đầu tư kinh doanh 1 cửa hàng tương tự?
Vậy đừng ngần ngại nhấc máy điện thoại gọi vào hotline của chúng tôi 0919063557-Mr.Đạt và 0906811776-Mrs.Ngân  hoặc email về : rainbowyogurthcm@gmail.com chúng tôi sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng bạn vì 1 thương hiệu Yogurt ngày càng lớn mạnh.